Materiał podstawowy: Lekcja 01 i 02

Czas:
21. maja 2024
18:30 — 21:45

Lekcja 1: Ludzki czynnik ryzyka

  1. Zdolności fizyczne
  2. Ograniczenia zdolności fizycznych
  3. Alkohol
  4. Nielegalne narkotyki i leki
  5. Emocje
  6. Obraz siebie, ideały jazdy i role kierowcy

Lekcja 2: Ramy prawne

  1. Prowadzenie pojazdów silnikowych, prawo jazdy
  2. Rejestracja pojazdów, dokumenty pojazdów
  3. Kontrole pojazdów
  4. Ubezpieczenie, utrata ochrony ubezpieczeniowej

Materiał podstawowy

Wszystkie daty lekcji 1 i 2